Bakterie probiotyczne w preparacie

Bifidobacterium lactis W51 (NIZO 3680) i W52 (NIZO 3882)

Szczepy bakterii probiotycznych Bifidobacterium lactis W51 i W52 zasiedlają błonę śluzową końcowego odcinka jelita krętego i jelita grubego, wspierając pracę przewodu pokarmowego i system obronny jelit. Zachowują organizm przed inwazją bakterii chorobotwórczych, utrzymują wytwarzanie witamin z grupy B oraz witaminy K. Wykazano także ich zdolność do wspierania wydzielania przeciwzapalnej interleukiny 10. W przewodzie pokarmowym bifidobakterie wspierają komórki sygnetowate (tzw. Goblet Cells) w wydzielaniu mucyny, która wchodzi w skład ochronnej warstwy śluzu. Ponadto podtrzymują korzystną czynność układu immunologicznego.

Korzystne działanie szczepów W51 i W52 związane jest przede wszystkim ze wspieraniem systemu obronnego i bariery jelitowej, insulinowrażliwości oraz gospodarki cukrowej orgamizmu. Obecność bifidobakterii w przewodzie pokarmowym podtrzymuje bogate zróżnicowanie mikroflory jelitowej oraz prawidłowe pozyskiwanie energii z pożywienia. Bakterie probiotyczne z rodzaju bifidobaketrii utrzymują także motorykę przewodu pokarmowego i zachowują prawidłowy rytm wypróżnień.

Lactobacillus acidophilus W22 (NIZO 3674)

Bakterie te należą do rodzaju pałeczek kwasu mlekowego i dominują w przewodzie pokarmowym człowieka. Zachowują eubiozę przewodu pokarmopwego bez bakterii chorobotwórczych oraz patogennych grzybów i drożdżaków z gatunku Candida albicans. Ponadto wykazano wsperanie przez szczep W22 syntezy czynników transkrypcyjnych Foxp3 w limfocytach regulujących (Treg), odpowiedzialnych m.in. za utrzymanie pracy układu immunologicznego i immunotolerancjię. Ponadto Lactobacillus acidophilus W22 wspiera wytwarzanie cytokin przeciwzapalnych w komórkach odpornościowych krwi obwodowej. Suplementacja pałeczek kwasu mlekowego z gatunku acidophilus podtrzymuje insulinowrazliwość i wspiera wykorzystanie insuliny przez tkanki i narządy. Lactobacillus acidophilus jest naturalnym składnikiem prawidłowej mikroflory jelitowej i podtrzymuje także regulacjię gospodarki lipidowej.

Lactobacillus casei W20 (NIZO 3672)

Szczep ten występuje naturalnie w przewodzie pokarmowym i wytwarza różne bakteriocyny wspierajace eubiozę. Zachowuje odpowiednie pH na powierzchni błon śluzowych. Ponadto utrzymuje połączenia międzykomórkowe nabłonka jelitowego i barierę jelitową.

Lactobacillus plantarum W21 (NIZO 3673)

Bakterie te odgrywają główną rolę w utrzymaniu procesów metabolicznych oraz wspierają prawidłową fermentację i rozkład węglowodanów w pożywieniu. Działanie tego szczepu w przewodzie pokarmowym jest związane z utzrymaniem syntezy naturalnych białek odpornościowych przez komórki Panetha nabłonka jelitowego. Lactobacillus plantarum wspiera wytwarzanie białek okludyny i zonuliny, wchodzących w skład połączeń uszczelniających tzw. kanały przezbłonowe „tight junctions”. W przewodzie pokarmowym wspiera barierę jelitową przed endotoksemią i konkuruje o miejsca przylegania do nabłonka jelitowego z Gram ujemnymi Escherichia coli oraz Salmonella enteritidis. Lactobacillus plantarum wspiera także uczucie sytości. 

Lactobacillus salivarius W24 (NIZO 3675)

Bakterie probiotyczne Lactobacillus salivarius, kolonizują nabłonek jelita cienkiego i wytwarzają naturalną laktazę. Enzym te bierze udział w trawieniu laktozy. Niedobór laktazy występuje często u małych dzieci i osób starszych i jest odpowiedzialny za dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (takie jak bóle brzucha i wzdęcia) po spożyciu produktów mlecznych. Szczep ten jest naturalnie oporny na działanie soli kwasów żółciowych. Lactobacillus salivarius W24 utrzymuje  pH w jamie ustnej i pozostałych częściach przewodu pokarmowego oraz zachowuje odpowiednie środowisko dla wzrostu prawidłowej, bogato zróżnicowanej mikroflory jelitowej.

Lactococcus lactis W19 (NIZO 3671)

Szczep bakterii probiotycznych o silnych właściwościach immunomodulujących. Utrzymuje produkcję cytokin w komórkach układu immunologicznego. Lactococcus lactis wytwarza naturalny antybiotyk - nizynę – bakteriocynę całkowicie nieszkodliwą dla ludzkiego organizmu, natomiast silnie bakteriobójczą w stosunku do bakterii patogennych. Bezpieczeństwo stosowania Lactococcus lactits W19 wykazano m. in. w randomizowanych badaniach przeprowadzonych u niemowlaków i dzieci starszych oraz kobiet ciężarnych. 

 

Wszystkie zawarte w Sanprobi Super Formula szczepy bakterii probiotycznych są uznane za bezpieczne przez European Food and Safety Authority i posiadają status GRAS (Generally Recognized As Safe) przyznawany przez amerykańską Food and Drug Administration. 

 

Prebiotyki

Fruktooligosacharydy (FOS) + Inulina

Prebiotyki zawarte w Sanprobi Super Formula stanowią źródło energii dla komórek nabłonka jelitowego oraz bakterii probiotycznych przewodu pokarmowego. Ich obecność w przewodzie pokarmowym wspiera wydzielanie krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (SCFA), cytokin przeciwzapalnych w kępkach Peyera oraz białek podobnych do glukagonu GLP-1 i GLP-2. Białka GLP biorą udział w regulacji gospodarki tłuszczowej i cukrowej organizmu oraz uwrażliwiają tkanki na działanie insuliny, przeciwdziałając insulinooporności. Ponadto GLP-2 pobudza produkcję białek (zonuliny-1 i okludyny) uszczelniających barierę jelitową. Dodatkowo FOS i prebiotyki wspierają wytwarzanie ochronnej mucyny, która zapewnia prawidłową utylizację oraz usuwanie z organizmu toksyn pochodzenia komórkowego i bakteryjnego. Prawidłowe wydzielanie tych białek jest niezbędne dla prawidłowej regulacji tkanki tłuszczowej. Prebiotyki poza tym wspierają wydzielanie hormonów sytości i zachowują prawidłowe  łaknienie. 

Monografia

test

Po spożyciu szczepy probiotyczne zawarte w Sanprobi Super Formula są żywe i wykazują dużą aktywność metaboliczną. Aktywność metaboliczna bakterii świadczy o ich kondycji,żywotności oraz zdolności do fermentacji kwasu mlekowego i innych aktywnych produktówi substancji ochronnych.

Sanprobi IBS